Tổ Chuyên môn

 • Phạm Trí Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0345644764
  • Email:
   trithuanntt@gmail.com