Chi bộ Đảng

 • Trương Văn Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0978454702
  • Email:
   vanphuoc1980@gmail.com
 • Trương Quang Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0914411432